Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 151 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 150 – 151 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) …, xã em vừa đào một con mương.

b) …, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c) …, em phải năng tập thể dục.

Trả lời:

a) Xã em vừa đào một con mương để dẫn nước vào đồng tưới tiêu cho gần năm chục héc ta bị khô hạn.

b) Vì ngày mai, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện tốt.

c) Hôm nay, chúng em đến trường để tập dượt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.

(BAIVIET.COM)