Tìm các tính từ ?

Câu hỏi 2a (Trang 126 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các tính từ ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người tìm đường lên các vì sao trang 126 – 127 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

– Có hai tiếng đều bắt đầu bằng l. M : lỏng lẻo

– Có hai tiếng đều bắt đầu bằng n. M : nóng nảy

Trả lời:

– Bắt đầu bằng “l”: lóng lánh, lạnh lùng, long lanh, lung linh lặng lẽ, lành lạnh, lả lơi, lai láng,…

– Bắt đầu bằng “n”: na ná, nông nổi, náo nức, não nề, não nùng, nề nếp, nõn nà, nô nức,…

(BAIVIET.COM)