Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi và ên hay ênh thích hợp vào mỗi chỗ trống?

Câu hỏi 2 (Trang 68 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi và ên hay ênh thích hợp vào mỗi chỗ trống?? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển trang 68 SGK Tiếng việt Tập 2.

a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi thích hợp vào mỗi chỗ trống:

–  Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không … tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ủ lên men. Chẳng biết mưa từ bao … mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, … dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng …, nhưng đâu đó vẫn âm ám một thứ tiếng vang rền, không thật rõ …. Hay là gió đã nổi lên ở khu … bên kia?

b) Điền vào chỗ trống ên hay ênh?

Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh

M mông sóng biển, l đ mạn thuyền

Sớm chiều, nước xuống, triều l

Cực thân từ thuở mới l chín, mười.

–   Cái gì cao lớn l kh,

Đứng mà không tựa, ngã k ngay ra?

(Là cái gì)

Trả lời:

a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp vào mỗi chỗ trống:

– Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không gian tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ủ lên men. Chẳng biết mưa từ bao giờ mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, dãi dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng gió, nhưng đâu đó vẫn âm ám một thứ tiếng vang rền, không thật rõ rệt. Hay là gió đã nổi lên ở khu rừng bên kia?

b) Điền vào chỗ trống ên hay ênh?

Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh

Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền

Sớm chiều, nước xuống, triều lên

Cực thân từ thuở mới lên chín, mười.

– Cái gì cao lớn lênh khểnh,

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

(Là cái thang)

(BAIVIET.COM)