Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau ?

Câu hỏi 2 (Trang 58 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Núi non hùng vĩ trang 58 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Tại đây, các con
Tại đất Tây Nguyên ông bà mình này
Nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa
Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ
Và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non.
Chính nơi đây các con
Xưa Đăm Săn, Y Sun, ông nội ta và lũ làng
Đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt
Trong rừng già Mơ-nông, mặt trời không xuống đất
Vẫn thanh đoản kiếm xưa Đăm Săn đuổi giặc
Nơ Trang Long, A-ma Dơ-hao, cha ta và lũ làng mài gấp
Hai mươi năm cạn nước sông Ba

Theo PRÊ KI MA LA MÁC

Trả lời:

Tên người, tên dân tộcTên địa lí
Đăm Săn, Y SunTây Nguyên
Nơ Trang Lơng(sông ) Ba
A-ma Dơ-hao
Mơ-nông 

(BAIVIET.COM)