Tìm các tên riêng trong bài chính tả và nhận xét về cách trình bày các câu ca dao?

Câu hỏi 1: (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các tên riêng trong bài chính tả và nhận xét về cách trình bày các câu ca dao? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Cảnh đẹp non sông trang 101 SGK tiếng việt tập 1.

Nghe viết Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô xứ Nghệ…… đến hết).

a) Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

b) Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

– Dòng 6 chữ bắt đầu viết từ đâu?

– Dòng 8 chữ bắt đầu viết từ đâu?

– Hai dòng cuối bài chính tả được trình bày như thế nào?

Trả lời:

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
*
Hải Vân bát ngát nghìn trùng
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.
*
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
*
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.

Ca dao

a) Các tên riêng: (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà Bè, (tỉnh) Gia Định, (tỉnh) Đồng Nai, (vùng) Đồng Tháp Mười, Tháp Mười.

b) Nhận xét:

– Bài ca dao 6 cặp câu lục bát và hai câu cuối mỗi câu bảy chữ.

– Khi trình bày thơ lục bát người ta thường viết câu 6 chữ cách lề hai ô li, câu 8 chữ cách lề 1 ô li.

– Dòng 7 chữ viết cách lề 1 ô li.

(BAIVIET.COM)