Tìm các tên riêng trong bài chính tả ?

Câu hỏi 1: (Trang 114 SGK tiếng việt lớp 3) – Tìm các tên riêng trong bài chính tả ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ trang 114 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

 

(BAIVIET.COM)