Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau?

Câu hỏi 3: (Trang 43 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: So sánh trang 43 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau:

Thân dừa bạc phếch tháng năm,

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè, hoa nở cùng sao,

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

Trả lời:

Trong đoạn thơ trên:

– Quả dừa được so sánh với đàn lợn.

– Tàu dừa được so sánh với chiếc lược.

(BAIVIET.COM)