Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn ?

Câu hỏi 1: (Trang 24 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn phần soạn bài Luyện từ và câu – So sánh. Dấu chấm trang 24 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn sau:

a) Mắt hiền sáng tựa như sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời

b) Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm

c) Mùa đông

Trời là cái tủ ướp lạnh
Mùa hè
Trời là cái bếp lò nung

d) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng
Dòng sông được so sánh như một đường trăng lung linh dát vàng.

Trả lời:

a) Mắt Bác Hồ được so sánh như vì sao.
b) Hoa xoan được so sánh như mây từng chùm.
c) Trời mùa đông được so sánh như cái tủ ướp lạnh. Trời mùa hè được so sánh như cái bếp lò nung.
d) Dòng sông được so sánh như một đường trăng lung linh dát vàng.

(BAIVIET.COM)