Tìm các hình ảnh gợi tả cơn mưa trong bài thơ?

Câu hỏi 1: (Trang 135 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm các hình ảnh gợi tả cơn mưa trong bài thơ? Phần soạn bài tập đọc: Mưa trang 134, 135 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Sau đây là các hình ảnh gợi tả cơn mưa:

Mây đen lũ lượt kéo về

Mặt trời lật đật

Chui vào trong mây

Chớp đông, chớp tây

Rồi mưa nặng hạt

Cây lá xoè tay

Hứng làn nước mát

Gió reo gió hát

Chớp dồn tiếng sấm

Chạy trong mưa rào.

Tham khảo: Bài văn tả cơn mưa hay nhất

(BAIVIET.COM)