Tìm các chi tiết nói lên tình cảm thủy chung?

Câu hỏi 5: (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các chi tiết nói lên tình cảm thủy chung? phần soạn bài tập đọc Đôi bạn trang 131 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các chi tiết nói lên tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình.

Trả lời:

Tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình thể hiện ở chỗ bố Thành đã đón Mến ra thành phố chơi, Thành dẫn bạn đi chơi nhiều nơi đông vui trong thành phố.

(BAIVIET.COM)