Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, cao dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn?

Câu hỏi 2 (Trang 151 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, cao dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 151 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

* Quan hệ gia đình

– Con có cha như nhà có nóc

– Con hơn cha là nhà có phúc

– Chị ngã, em nâng

– Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

* Quan hệ thầy trò

– Không thầy đố mày làm nên

– Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

* Quan hệ bạn bè

– Giàu vì bạn, sang vì vợ

– Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

(BAIVIET.COM)