Tìm các câu kể Ai làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 6 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm các câu kể Ai làm gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 6 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

(BAIVIET.COM)