Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên?

Câu hỏi 1 (Trang 171 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 171 – 172 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Các câu kể Ai làm gì ?

– Hàng trăm con voi đang tiến về bãi.

– Người các buôn làng kéo về nườm nượp.

– Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng.

(BAIVIET.COM)