Tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn?

Câu hỏi (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn? Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 3 tuần 28 trang 101 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Bài văn có 5 câu. Tất cả các câu trong bài đều là câu ghép.

(BAIVIET.COM)