Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 65 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Mưa … to, gió … thổi mạnh.

b) Trời … bừng sáng, nông dân … ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước …, Sơn Tinh làm núi cao lên …

Trả lời:

a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b) Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

(BAIVIET.COM)