Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ở đâu ? và gạch dưới bộ phận đó ?

Câu hỏi 3: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ở đâu ? và gạch dưới bộ phận đó ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ? trang 27 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Trần Quốc Khái quê ở huvện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

(BAIVIET.COM)