Tìm bộ phận các câu ?

Câu hỏi 3: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3) – Tìm bộ phận các câu ? phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Anh Kim Đồng nhanh trí và dũng cảm

Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê

Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người

(BAIVIET.COM)