Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi?

Câu hỏi 2: (Trang 147 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Âm thanh thành phố trang 147 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– 5 từ có vần ui: cúi, chui, bụi bặm, lúi húi, củi.

– 5 từ có vần uôi: xuôi, suối, chuôi dao, đuôi, muỗi.

(BAIVIET.COM)