Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi ?

Câu hỏi (Trang 125 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói trang 124 – 125 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: nghỉ ngơi.

Trả lời:

* Đó là những từ: Lủng củng, đủng đỉnh, bủn rủn, lải nhải, lảng vảng, lẩm cẩm, luẩn quẩn, tẩn mẩn, rủ ri, thủng thẳng…

(BAIVIET.COM)