Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai và vần oay ?

Câu hỏi 2: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai và vần oay ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Quê hương ruột thịt trang 78 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– Vần oai : củ khoai, loài người, khoan khoái.
– Vần oay : ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay.

(BAIVIET.COM)