Tìm 3 trường hợp chỉ viết với x, không viết với s ?

Câu hỏi (Trang 86 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với x, không viết với s ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 86 – 87 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: xoe (không có soe)

Trả lời:

Xoe, xòe (không có sòe); xé (không có sé).

(BAIVIET.COM)