Tìm 3 trường hợp chỉ viết với n, không viết với l ?

Câu hỏi (Trang 125 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với n, không viết với l ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói trang 124 – 125 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: này (không có lày).

Trả lời:

Đó là những từ: Này, nãy, nện, nín, niết, nơm, nấng, nắn, nệm, nến, nước, nượp, niễng, nằm…

(BAIVIET.COM)