Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l, không viết với n ?

Câu hỏi (Trang 125 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l, không viết với n ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói trang 124 – 125 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: làm (không có nàm).

Trả lời:

* Đó là: là, lạch, lãi, lỏng, lệch, luồn, luồng, lườn, lửng, lững, lòe, lõa v.v…

(BAIVIET.COM)