Tìm 3 tiếng có vần oay ?

Câu hỏi 2: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm 3 tiếng có vần oay ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Đó là các tiếng : loay hoay, xoáy (nước), ngọ ngoậy.

(BAIVIET.COM)