Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ?

Câu hỏi 5 (Trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Chỉ có vần

b) Chỉ có vần và thanh

c) Chỉ có âm đầu và vần

Trả lời:

Tiếng “yêu” gồm những bộ phận cấu tạo nào?

Chọn (b) chỉ có vần và thanh

(BAIVIET.COM)