Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em?

Câu hỏi 3: (Trang 49 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em? Phần soạn bài tập đọc Ngày khai trường trang 49 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tiếng trống khai trường như muốn thúc giục em phải hăng hái bước vào năm học mới, phải tranh thủ thời gian để học hành, phải cố gắng thi đua học tập với bạn bè để ai cũng khá, cũng giỏi.

(BAIVIET.COM)