Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với các âm thanh nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với các âm thanh nào ? Phần soạn bài Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi trang 126 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tiếng mưa trong rừng cọ so sánh với tiếng thác nước đổ về, tiếng gió thổi ào ào

(BAIVIET.COM)