Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

Câu hỏi 3 (Trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6 – 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền.

(BAIVIET.COM)