Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ?

Câu hỏi 1: (Trang 77 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ? phần soạn bài tập đọc Giọng quê hương trang 77 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với ba thanh niên lạ.

(BAIVIET.COM)