Thuỷ làm gì để chuẩn bị vào phòng thi?

Câu hỏi 1: (Trang 55 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Thuỷ làm gì để chuẩn bị vào phòng thi? Phần soạn bài tập đọc: Tiếng đàn trang 54, 55 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Thuỷ nhận cây đàn vi-ô-lông, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc để chuẩn bị vào phòng thi.

(BAIVIET.COM)