Thử đặt một cái tên khác cho câu truyện?

Câu hỏi 4: (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Thử đặt một cái tên khác cho câu truyện? Phần soạn bài tập đọc Mồ Côi xử kiện trang 139, 140, 141 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

  • Một vụ kiện lạ.
  • Một cách xử kiện thông minh và công bằng.

(BAIVIET.COM)