Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát trang 90 – 91 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp. Vua bê thử một cành sồi, ngắt thử một quả táo, chúng đều biến thành vàng. Chính vì vậy, vua cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ở trần gian.

(BAIVIET.COM)