Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 55 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 55 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Thiếu nhi nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi nên chỉ trong vòng 4 tháng. Ban tổ chức đã nhận được 50.000 bức tranh từ cả nước gửi về.

(BAIVIET.COM)