Thi tìm từ nhanh theo những gợi ý dưới đây?

Câu hỏi 2: (Trang 56 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Thi tìm từ nhanh theo những gợi ý dưới đây? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Tiếng đàn trang 56 SGK tiếng việt tập 2.

Câu a)

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s.

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm x.

Câu b)

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi.

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã.

Trả lời:

Câu a)

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm : sạch sẽ, sáng sủa, sa sẩy, sỗ sàng, sung sướng, sẵn sàng, so sánh, sóng sánh, sục sạo, song song,…

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm : xôn xao, xao xác, xầm xì, xoèn xoẹt, xây xẩm, xinh xịch, xa xả, xì xụp, xó xỉnh, xa xa, xa xăm, xông xáo, xa xỉ, xiềng xích, xốn xang, xào xạc, xinh xắn, xúng xính, xanh xao, xoàng xỉnh,…

Câu b)

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi : tỉ mỉ, thỉnh thoảng, lải nhải, đủng đỉnh, bải hoải, huỷ bỏ, lủng củng, lỉnh kỉnh, tủm tỉm, chỉ bảo, rỉ rả, bẩn thỉu, bảng lảng, chểnh mảng, cẩu thả,…

– Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã : lã chã, rỗi rãi, cãi vã, lỗ lã, lẽo đẽo, dễ dãi, kì lưỡng, lễ mễ, lãng đãng, lẫm chẫm, lỗ chỗ, võ vẽ, vững chãi,…

(BAIVIET.COM)