Thi tìm nhanh, viết đúng ?

Câu hỏi 3: (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Thi tìm nhanh, viết đúng ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông trang 87 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s :

– sách, sổ, sông, (lá) sả, (cây) sấu, (chim) sâu, (chim) sẻ, sườn (núi), (xương) sườn, sân, (cái) sàng, (cây) súng, (hoa) sen, …

b) Từ chỉ hành động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:

– xa xôi, xa hoa, xa lánh, xa xả, xả thân, xả thịt, xác đáng, xác xơ, xạc bình, xài tiền, xám xịt, xanh, xanh xao, xao xác, xào xáo, xảo quyệt, xảo trá, xáo trộn, xạo, xát gạo, xay lúa, xắn tay, xằng bậy, xắt thịt, xây lắp, xâu xé, …

c) Từ có tiếng mang vần ươn :

– tàu lượn, con lươn, mảnh vườn, trườn mình, thuê mướn, con vượn, vay mượn, …

Từ có tiếng mang vần ương :

– con đường, bướng bỉnh, tướng sĩ, chai tương, lương bổng, đương thời, cường thịnh, cương quyết, lương thực, quê hương, đo lường, trường học, số lượng, lưỡng lự, cái giường, thương yêu, …

(BAIVIET.COM)