Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động ?

Câu hỏi 3: (Trang 38 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái trang 38 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r : reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, …

Chứa tiếng bắt đầu bằng d : dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dạy dỗ , …

Chứa tiếng bắt dầu bằng gi : gieo hạt, gieo rác, giao việc, giãy giụa, giương mắt, giành lại, …

b) Chứa tiếng có vần ươt : trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, …

Chứa tiếng có vần ươc : bước đi, rước dèn, tước vỏ cây, bắt chước, …

(BAIVIET.COM)