Thi tìm nhanh các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng?

Câu hỏi 3b (Trang 104 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Thi tìm nhanh các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Luật Bảo vệ môi trường trang 103 -104 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

b) Các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng

M: oang oang

Trả lời:

b) Từ gợi tả âm thanh có âm cuối là ng: loong coong, boong boong, loảng xoảng, leng keng, sang sảng, đùng đoàng, ăng ẳng, thùng thùng,…

(BAIVIET.COM)