Theo vị giáo sĩ, điều gì làm nên sức mạnh của người phụ nữ?

Câu hỏi 4 (Trang 118 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Theo vị giáo sĩ, điều gì làm nên sức mạnh của người phụ nữ? Phần soạn bài Tập đọc: Thuần phục sư tử trang 117 – 118 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Theo vị giáo sĩ điều làm liên sức mạnh của người phụ nữ là trí thông minh, lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng.

Nội dung: Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là những đức tính làm nên sức mạnh cùa người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình.

(BAIVIET.COM)