Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Giải câu 1 (Trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì? Phần soạn bài Tập đọc: Cái gì quý nhất? trang 85 – 86 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Theo Hùng, Quý, Nam thứ quý nhất trên đời là:

  • Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất trên đời.
  • Theo Quý, vàng là quý nhất trên đời.
  • Theo Nam, thì giờ là quý nhất trên đời.

(BAIVIET.COM)