Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội thể thao Ô-lim-pích ?

Câu hỏi 3: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội thể thao Ô-lim-pích ? phần soạn bài tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích trang 104 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Theo em, ngày nay người ta khôi phục Đại hội Ô-lim-pích trên phạm vi toàn thế giới là để phát triển mạnh việc rèn luyện thể dục thể thao ở khắp nơi, để các nước trên hoàn cầu có dịp gặp gỡ, đua tài và làm nảy nở thêm tinh thần hữu nghị, đoàn kết, yêu hòa bình, chống chiến tranh.

(BAIVIET.COM)