Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Câu hỏi 4 (Trang 147 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc trang 146 – 147 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Giàu có

b) Con cái học giỏi

c) Mọi người sống hòa thuận

d) Bố mẹ có chức vụ cao

Trả lời:

Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc là mọi người sống hòa thuận.

(BAIVIET.COM)