Theo em, thế nào là kể chuyện?

Câu hỏi 3 – Nhận xét (Trang 11 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Theo em, thế nào là kể chuyện? Phần soạn bài Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? trang 10 – 11 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Kể chuyện là kể các sự việc xảy ra đối với nhân vật nhằm nói lên một điều có ý nghĩa.

(BAIVIET.COM)