Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời ?

Câu hỏi 2 (Trang 105 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29) trang 105 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở.

b) Đi chơi xa để xem phong cảnh.

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Trả lời:

Đáp án đúng là:

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

(BAIVIET.COM)