Theo em, khổ thơ cuối nói điều gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 69 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Theo em, khổ thơ cuối nói điều gì ? phần soạn bài tập đọc: Đi hội chùa Hương trang 68 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Theo em, khổ thơ cuối muốn nói: Người ta đi chùa Hương không phải chỉ là đi lễ Phật, mà còn là đi thăm cảnh đẹp của đất nước, để nâng cao tình cảm yêu thương đối với quê hương.

Nội dung: Tả hội chùa Hương. Người đi hội chùa Hương không chỉ để lễ Phật, mà còn để ngắm cảnh đẹp đất nước, hòa nhập với dòng người để thấy yêu hơn đất nước, yêu hơn con người.

(BAIVIET.COM)