Theo em, để giữ lịch sự, cần tránh hỏi những câu hỏi có nội dung như thế nào ?

Câu hỏi 3 (Trang 152 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Theo em, để giữ lịch sự, cần tránh hỏi những câu hỏi có nội dung như thế nào ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 151 – 153 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Để giữ lịch sự, cần tránh hỏi những câu hỏi có nội dung làm phiền lòng người khác.

(BAIVIET.COM)