Theo em, Cóc có các điểm gì đáng khen ?

Câu hỏi 5: (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Theo em, Cóc có các điểm gì đáng khen ? Phần soạn bài tập đọc: Cóc kiện trời trang 123 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Cóc có nhiều điểm đáng khen : biết lo cho muôn loài nên đã dũng cảm đi kiện Trời, biết tập hợp một lực lượng mạnh để đối phó với quân tướng nhà Trời, có mưu trí nên đã chủ động bố trí quân binh giành thắng lợi.

(BAIVIET.COM)