Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 3 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì? Phần soạn bài Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo) trang 138 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Câu nói cộc tuếch của Đất Nung ở cuối truyện có nghĩa là cần phải chịu rèn luyện, thử thách khó khăn thì mới cứng rắn, chịu được nắng mưa mới trở thành người hữu ích được

(BAIVIET.COM)