Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không ?

Câu hỏi 2 (Trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 142 – 143 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không ? Nếu không, chúng được dùng làm gì ?

Trả lời:

Câu hỏiNó có được dùng để hỏi về điều chưa biết không ?Nếu không, nó được dùng làm gì ?
Sao chú mày nhát thế ?Câu hỏi này không dùng hỏi điều chưa biết, vì trong câu hỏi đã có sự ngầm khẳng định.Câu hỏi này dùng để chê cu Đất.
Chứ sao ?Câu hỏi này không dùng để hỏi.Câu hỏi này dùng để khẳng định.

(BAIVIET.COM)