Theo em, báo cáo trên là của ai ? Bạn đó báo cáo với ai ?

Câu hỏi 1: (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Theo em, báo cáo trên là của ai ? Bạn đó báo cáo với ai ? phần soạn bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” trang 11 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Theo em, báo cáo đó là của lớp trưởng. Bạn ấy báo cáo với toàn lớp về tình hình và kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.

(BAIVIET.COM)