Theo em, ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn?

Câu hỏi 3: (Trang 98 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Theo em, ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn? Phần soạn bài tập đọc: Cảnh đẹp non sông trang 98 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Theo em chính nhân dân lao động Việt Nam đã từ mấy ngàn năm nay, luôn chiến đấu để giữ gìn Tổ quốc và dựng xây, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn.

(BAIVIET.COM)